Máy Câu Mobin Chết

Video máy câu mobin chết

MôBin gồm MôBin đôi 1-4 và 2-3.Thứ tự đánh lửa là 1-4 và 2-3.

– MooBin tích hợp IC đánh lửa đôi theo tín hiệu điều khiển của hộp ECU – Cấp nguồng 12V vào chân B của MôBin đôi

– Cấp mass vào chân E

– Nối dây cao áp MôBin và BuGi

– Nối mass BuGi và nhịp chân tín hiệu T (IGT) vào Nguồn để giả chân tín hiệu đánh lửa

 BuGi có lửa là còn sống

– Chân F (IGF) là chân phản hồi lên hộp phụ vụ cho mục đích phun xăng

 Nếu không đánh lửa thì chân F (IGF) phản hồi hộp ngắt kim phun, của máy bỏ lửa.

103

KẾT LUẬN

Qua quá trính tìm hiểu và thực hiện cùng với sự hƣớng dẫn tận tình của các thầy và các bạn đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của thầy, nhóm chúng em đã hoàn thành mô hình động cơ Toyota 3S-FE và nội dung đồ án đúng theo nhiệm vụ và các yêu cầu đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện đồ án chúng em đã củng cố thêm nhiều kiến thức cho bản thân và hiểu đƣợc vị trí, nguyên lý hoạt động của các hệ thống trên động cơ từ đó biết cách kiểm tra sửa chữa khi động cơ có vấn đề, ngoài ra nhóm còn học hỏi, hàn dây điện, mài kim loại đúng kỹ thuật, giúp ích cho chúng em rất nhiều khi ra trƣờng.

Mô hình động cơ đƣợc bố trí đầy đủ các bộ phận mang tính thực tế cao vì vậy các bạn sinh viên có thể đo đạc các thông số, tiếp xúc với các cơ cấu, cảm biến, cách thức tạo pan, tìm pan ngay trên mô hình một cách dễ dàng, từ đó mang đến cách nhìn trực quan sinh động, tăng khả năng tìm tòi sáng tạo trong học tập và hỗ trợ đắc lực cho quá trình giảng dạy. Do hạn chế về thời gian và kiến thức còn hạn hẹp nên nhóm chỉ tập trung vào những nội dung và các vấn đề cơ bản của đề tài chƣa đi chuyên sâu vào các hệ thống.

See also  Máy Câu Penn 8000

Trong quá trình hoàn thành đề tài nhóm còn gặp nhiều khó khăn nhƣng nhóm đã cố gắng để làm tốt công việc và nhiệm vụ đƣợc giao. Cùng với những lời góp ý của các thầy trong khoa cơ khí động lực và các bạn bè đã giúp nhóm có thể hoàn thành tốt đồ án. Một lần nữa nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các thầy và các bạn.

Nhóm sinh viên thực hiện:

LÊ THÀNH PHÁT 118000935

HUỲNH ĐÌNH LƢU 118000707 DƢƠNG TRẦN THANH NHÃ 118000212

104

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Th.s Phạm Công Sơn “Giáo trình động cơ xăng ”, Trƣờng Đại học Lạc Hồng, Biên Hòa Đồng Nai.

[2] Th.s Phạm Công Sơn “Giáo trình góc đánh lửa động cơ xăng ”, Trƣờng Đại học Lạc Hồng , Biên Hòa Đồng Nai.

[3] Th.s Phạm Công Sơn “Giáo trình chuẩn đoán góc đánh lửa động cơ xăng ”, Trƣờng Đại học Lạc Hồng, Biên Hòa Đồng Nai.

[3]Công ty ô tô Toyota Việt Nam (1998), “Tài liệu đào tạo TCCS (hệ thống điều khiển bằng máy)”.

[4] 1996 Toyota Camry Coupe 2 cửa L4-132 2164cc 2.2L DOHC (5S-FE)Bản quyền © 2013, ALLDATA10.52SS , Trƣờng Đại học Lạc Hồng, Biên Hòa Đồng Nai.